[x_section bg_color=”#4299d4″ style=”margin: 0px 0px 0px 0px; padding: 45px 0px 20px 0px; “][x_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” bg_color=”” style=”margin: 0px auto 0px auto; padding: 0px 0px 0px 0px; “][x_column bg_color=”#4299d4″ type=”1/1” style=”padding: 0px 0px 20px 0px; “][x_text]

Krone og bro

[/x_text][/x_column][/x_row][/x_section][x_section style=”margin: 0px 0px 0px 0px; padding: 45px 0px 45px 0px; “][x_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” bg_color=”” style=”margin: 0px auto 0px auto; padding: 0px 0px 0px 0px; “][x_column bg_color=”” type=”2/3″ style=”padding: 0px 0px 0px 0px; “][x_text]

Krone

Hva er en krone?
En krone er en tannrestaurering som brukes dersom tannen er så skadet at den ikke kan repareres med en fylling.

Framstilling av en krone:
For å lage en krone, må det som er igjen av tannen slipes og formes til). Det tas så et avtrykk før den slipte tannen dekkes med en midlertidig krone. Etter ca. 1-2 uker er den permanente kronen ferdig og kan sementeres på plass). Kronens farge og fasong er tilpasset de andre tennene og resultatet blir derfor pent.

Hele prosessen er krevende og teknisk vanskelig både for tannlegen og tannteknikeren. Det er derfor prisen på en krone er høyere enn for en fylling.

Hva er kronen laget av?
Det finnes flere ulike kronetyper og disse har forskjellige egenskaper når det gjelder styrke og estetikk. De to vanligste typene er 1) helkeramiske kroner og 2) kroner med en innerkjerne av metall med porselen (keram) brent utenpå.

Helkeramiske kroner (rene porselenskroner) har god estetikk og benyttes først og fremst der kravet til et pent resultat er spesielt høyt. Det finnes nå svært sterke keramer, slik at denne kronetypen også noen ganger kan brukes på tenner med større tyggetrykk.

Hvor lenge varer en krone?
Det er meningen at en krone skal vare i mange år. Likevel er det en del forhold som kan forkorte levetiden til en krone:

Brudd av porselen: En krone blir ved tygging utsatt for store krefter. Uheldige belastninger kan over tid føre til at biter av porselenet knekker av. Dette har normalt ingen praktisk betydning og kan i noen tilfeller repareres med en fylling. Dersom kronens funksjon eller estetikk forringes vesentlig, kan det være nødvendig å lage en ny krone.

Karies i kronekanten: Det kan ikke bli hull i selve kronen. Derimot kan det bli hull i tannen nedenfor kronens avslutning. Slike hull kan noen ganger repareres med en fylling. Dersom hullet er stort, kan det bli aktuelt med ny behandling.

Tannsmerter/ rotfylling: En del tenner med dype hull og store fyllinger kan etterhvert få redusert blodomløp i nerven. De er derfor mer utsatt for betennelser og infeksjoner som kan medføre tannsmerter. Dette gjelder også tenner som er beslipt og påsatt krone. For å rotfylle en tann med krone, må man borre en åpning gjennom kronen og inn til nerven. Åpningen tettes igjen med fylling etter at tannen er ferdig rotfylt.

For å ta best mulig vare på kronen, bør du:
• Bruke tannbørste nøye, men skånsomt i tannkjøttskanten slik at tannkjøttet ikke skades og trekker seg tilbake. En slitt tannbørste er lite effektiv. Bytt derfor børsten når busten spriker.

• Gjøre rent mellom tennene minst en gang per dag. Dersom tennene står tett, vil tanntråd være et effektivt hjelpemiddel. Ved større mellomrom mellom tennene, vil tannstikker eller mellomromsbørster egne seg best. Mellomromsbørster kommer i ulike størrelser og brukes på tilsvarende måte som tannstikker.

• Skylle regelmessig med fluor for å unngå karies i kronekanten. Fluor styrker tennene og er derfor viktig for å forebygge karies.

Bro

Hva er en bro?
En bro er en tannrestaurering som kan brukes til å erstatte én eller flere tenner.

Framstilling av en bro
Dersom én eller flere tenner mangler, kan disse i en del tilfeller erstattes ved hjelp av en bro. Tannlegen sliper og former til nabotennene, som skal fungere som feste for broen. Det tas deretter et avtrykk før de slipte tennene dekkes med en midlertidig bro. Etter 1-3 uker er den permanente broen ferdig og kan sementeres fast på tennene. Broens farge og fasong er tilpasset de andre tennene og resultatet blir derfor pent.

Prosessen med å lage en bro er krevende og teknisk vanskelig både for tannlegen og tannteknikeren.

Hva er broen laget av?
Det finnes flere ulike typer broer og disse har forskjellige egenskaper når det gjelder styrke og estetikk. De to vanligste typene er helkeramiske broer (rene porselensbroer) og broer med en innerkjerne av metall med porselen (keramisk materiale) brent utenpå.

Hvor lenge varer en bro?
Det er meningen at en bro skal vare i mange år. Likevel er det en del forhold som kan forkorte broens levetid:

Brudd av porselen: En bro blir ved tygging utsatt for store krefter. Uheldige belastninger kan over tid føre til at biter av porselenet knekker av. Dette har normalt ingen praktisk betydning og kan i noen tilfeller repareres. Dersom funksjon eller estetikk forringes vesentlig, kan det være nødvendig å lage en ny bro.

Karies: Det kan ikke bli hull i selve broen. Derimot kan det bli hull i tannen nedenfor broens avslutning. Vanligvis kan slike hull repareres med en fylling, men dersom hullet er stort kan broen løsne eller festetennene knekke. Det vil da kunne være nødvendig med ny behandling.

Tannsmerter/ rotfylling: En del tenner med dype hull og store fyllinger kan etterhvert få redusert blodsirkulasjon i nerven. De er derfor mer utsatt for betennelser og infeksjoner som kan medføre tannsmerter. Dette gjelder også tenner som er beslipt og påsatt en bro. For å rotfylle en festetann i en bro, må man borre en åpning gjennom broen og inn til nerven. Åpningen tettes igjen med en fylling etter at tannen er ferdig rotfylt.

For å ta best mulig vare på broen, bør du:
• Bruke tannbørste nøye, men skånsomt i tannkjøttskanten slik at tannkjøttet ikke skades og trekker seg tilbake. En slitt tannbørste er lite effektiv. Bytt derfor tannbørsten når busten begynner å sprike.

• Holde grundig rent også mellom tennene. Bruk tannstikker, tanntråd/superfloss eller mellomromsbørster mellom tennene i broen. Mellomromsbørster kommer i ulike størrelser og brukes på tilsvarende måte som tannstikker. Tannlegen eller tannpleieren kan finne ut hvilken størrelse du bør bruke.

• Skylle regelmessig med fluor for å unngå karies i kanten av broen. Fluor styrker tennene og er derfor viktig for å forebygge karies.
[/x_text][x_button type=”flat” size=”x-large” block=”false” circle=”false” icon_only=”false” href=”http://bossekoptannklinikk.no/here/kontakt/” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””]Bestill time[/x_button][/x_column][x_column bg_color=”” type=”1/3″ style=”padding: 0px 0px 0px 0px; “][x_text class=”x-hide-sm x-hide-xs”]Kroneterapi_illustrasjon_1

Kroneterapi_illustrasjon_2

Kroneterapi_illustrasjon_3

Bro_illustrasjon_1

Bro_illustrasjon_2

Bro_illustrasjon_3

Bro_illustrasjon_4
[/x_text][/x_column][/x_row][/x_section]